Rewolucja w Detroit: Become Human wybucha w rocznicę zakończenia I wojny światowej

11 listopada 1918 roku kraje wchodzące w skład tzw. Ententy uzgodniły z Cesarstwem Niemieckim warunki jego natychmiastowej kapitulacji, a co za tym idzie, definitywnego zakończenia I wojny światowej. Dokumenty gwarantujące rozejm zostały podpisane o godz. 5:20 w wagonie kolejowym, który znajdował się w lesie Compiègne, ale zgodnie z zawartymi w teście postanowieniami, porozumienie weszło w życie punktualnie o 11:00, tego samego dnia. Termin ten został wybrany nieprzypadkowo – chodziło o to, żeby przerwanie ognia nastąpiło o jedenastej godzinie, jedenastego dnia i jedenastego miesiąca.

Czytaj dalej