Wszystkie kościoły w grze Kingdom Come: Deliverance są orientowane

Nie jest tajemnicą, że autorzy gry Kingdom Come: Deliverance mocno przyłożyli się do swojego debiutanckiego dzieła i pilnowali, żeby było ono jak najbardziej wierne realiom historycznym. Ta dbałość o szczegóły dotyczy również kościołów obecnych w erpegu studia Warhorse. Dość powiedzieć, że każda ze wspomnianych świątyń jest w KCD orientowana, co było regułą obowiązującą w średniowieczu.

Zacznijmy może od wyjaśnienia terminu, który zapewne większości z Was nie mówi kompletnie nic. Najprościej rzecz ujmując, orientowane kościoły to takie, w których prezbiterium (część przeznaczona dla duchownych, gdzie mieści się ołtarz główny) skierowane jest ku wschodowi. Praktyka taka pojawiła się już w V wieku w chrześcijaństwie wschodnim, a w kościele rzymskokatolickim zaczęła obowiązywać kilkaset lat później. Obowiązek orientowania świątyń był ściśle przestrzegany w średniowieczu i dopiero w XVI wieku, kiedy możliwości wznoszenia nowych świątyń w miastach stawały się coraz bardziej ograniczone, poluzowano ten nakaz. Zgodnie z tym, co można przeczytać na katolickich portalach, obowiązek zwrócenia twarzy celebransa ku wschodowi zniósł z kolei II Sobór Watykański. Od tego momentu kapłani zaczęli patrzeć się podczas nabożeństwa na zgromadzonych w budynku wiernych.

Deweloperzy ze studia Warhorse wzięli sobie mocno do serca tę zasadę, wszak akcja gry Kingdom Come: Deliverance rozgrywa się w 1401 roku. Praktycznie wszystkie kościoły w tej produkcji mają ołtarze bezpośrednio skierowane na wschód, a jedyne odstępstwo od tej reguły dotyczy budynku sakralnego w dolnej części Sazawy, gdzie prezbiterium jest skierowane na północny-wschód. O dużej świadomości autorów gry dobrze świadczy też mała kaplica na zamku Talmberk, gdzie często modli się Pan Dziwisz. Choć została ona zorganizowana w jednym z pomieszczeń niczym nie wyróżniającego się budynku, tutaj również zobaczymy ołtarz skierowany na wschód.

Wnętrze kościoła w Użycach. Jak widać na załączonym obrazku, jest on zorientowany. Warto też zwrócić uwagę na okna budynku. Mimo, że świątynia nieco się zmieniła w ciągu wieków, wspomniane okna przetrwały w nienaruszonej formie. Porównać je możecie z kolorową fotografią zamieszczoną poniżej.

Dlaczego kościoły zaczęto orientować akurat ku wschodowi? Zdania w tej kwestii są mocno podzielone. Popularna opinia mówi, że wynika to albo z chęci zwrócenia ołtarza w stronę Ziemi Świętej, która domyślnie znajdowała na wschodzie, albo kierowania go w stronę wschodzącego słońca. Zamordowany w 1941 roku przez Niemców arcybiskup Antoni Nowowiejski tłumaczył to z kolei różnymi nawiązaniami do Biblii, które przedstawiają się następująco:

  • Eden znajdował się na wschodzie.
  • To właśnie na wschodzie miała ukazać się gwiazda, która przyprowadziła Trzech Króli do stajenki, gdzie narodził się Jezus.
  • Ukrzyżowany Chrystus podczas męki miał mieć twarz skierowaną na zachód, więc przychodzący na Golgotę ludzie widzieli krzyż z ciałem Jezusa zorientowany ku wschodowi.
  • W dzień Zesłania Ducha Świętego ze wschodu przybyły języki ognia.
  • W dniu powtórnego przyjścia Zbawiciela ma on pojawić się na wschodzie.

Jakikolwiek powód by to nie był, dobrze się stało, że projektanci świata ze studia Warhorse pamiętali o tym akcencie. Sprawę mieli oczywiście ułatwioną, bo część budowli sakralnych, które mogliśmy odwiedzić w Kingdom Come: Deliverance, przetrwała do naszych czasów i są one orientowane. Dobrym przykładem są kościoły w miejscowościach Równa (do niego akurat w grze wejść się nie da) i Użyce. Obie te świątynie zaprezentowaliśmy Wam w niniejszym artykule na zdjęciach, które zostały zrobione przez Photopolly w Czechach prawie dwa lata temu.